PIROLITIK

Korišteni princip za sagorevanje je piroliza drveta.
Prilikom sagorevanja drvo u potpunosti izgara uz minimalni udeo CO u dimnim gasovima. 
Ložište u kome se odvija proces sagorevanja je dvodelno. U prvom delu se vrši odvajanje različitih ugljovodičnih spojeva, a u drugom delu ovi spojevi u potpunosti izgaraju. Kao gorivo se koristi drvo čija vlažnost ne prelazi 25%. Praktično znači da se koristi drvo koje se prirodno sušilo 12 mjeseci.

Kotlovi se serijski proizvode za snage od 15 kW do 500 kW. 
Mogu se ložiti drvetom, krupnijim drvenim otpacima i drvenim 
briketima. Ložište je dovoljno veliko da u njega stane količina drveta potrebna za neprekidan rad do 10 sati.

Digitalna kotlovska regulacija održava zadanu temperaturu vode u kotlu putem upravljanja cirkulacionom pumpom i ventilatorom dimnih gasova. Ložište kotla je podpritisno. Kotao je projektovan, proizveden i ispitan po evropskoj normi EN 303-5. Kotao može da se koristi direktno spojen na mrežu, ali daleko bolji efekat je kada se koristi uz akumulator toplote po principu 50 litara akumulatora po 1kW snage kotla. 

TYPE
Ccarrying
capacity
(Kw)
DIMENSIONS (mm)
CONNECTIONS
(col)
Needed air draught
(Pa)
Boiler
mass
(kg)
Quantity
of water
inboiler
(I)
A
B
C
D
E
F
G
H
R1
R2
R3
R4
TT 15
15
558
1047
1178
140
250
/
/
660
5/4
½
¾
/
18
250
70
TT 25
25
656
1076
1199
140
250
/
/
680
5/4
½
¾
/
22
301
85
TT 35
35
676
1469
1513
160
244
/
/
842
5/4
½
¾
/
25
530
135
TT 50
50
725
1632
1629
160
230
/
/
960
6/4
½
¾
/
28
530
150
TT 75
75
850
1720
1715
200
220
/
/
1050
6/4
½
¾
/
29
720
260
TT 125
125
1055
1810
1908
200
220
/
/
1196
DN 65
½
¾
/
30
940
461
TT 175
175
1205
2010
1908
230
220
/
/
1196
DN 80
½
¾
/
32
1310
690
TT 250
250
1320
2450
2050
250
220
/
/
1650
DN 80
½
¾
/
35
1520
851
TT 300
300
1413
2657
2187
250
600
/
/
1800
DN 80
½
¾
/
40
1920
972

 

  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg