SASP & BTA PELLET

 

sasp_sr

TOPLOVODNI  KOTLOVI  NA  BIOMASU  TIP  SASP
Ovi kotlovi rade na principu delimične pirolize čime se obezbeđuje veliki stepen iskorištenja i smanjenja emisije dimnih gasova. Sistem radi automatski, a kao gorivo koristi se isključivo drvena sečka, drvena piljevina, drobljeno granje. Ovakva postrojenja koriste se u drvnoj industriji za zagrevanje sušara, proizvodnih hala, a u poslednje vreme postoji interes da se ovom vrstom kotlova vrši toplifikacija gradova, instalisanjem više kotlovskih stanica. S obzirom na činjenicu da se kao energent koristi otpad iz drvne industrije, tako dobijena toplotna energija daleko je jeftinija od toplotne energije dobijene putem energenata koji se uglavnom koriste u gradskim toplanama.
Ovaj tip kotla radimo u rasponu snage od 150 – 2000 kw.
Sastoji se od sledećih komponenata:

Toplovodni kotao prima vrele gasove iz gasifikatora. Prolaskom zagrejanih gasova kroz kotao toplota se predaje kotlovskoj vodi.
Gasifikator je uređaj u kome se vrši delimična piroliza biomase tj. formiraju se vreli gasovi koji iz gasifikaotra ulaze u ložišni dio kotla. Sastoji se od debljeg sloja termobetona koji akumulira toplotu, predaje je vazduhu kojeg zagreva i koji se kasnije tako zagrejan na različitim mestima uvodi u gasifikator gdje učestvuje u sagorevanju biomase.Silos za biomasu može da ima različite oblike i dimenzije. 
Biomasa se iz silosa pužnim dozatorima ili hidrauličnim klipovima transportuje u gasifikator. Dimenzije i oblik silosa zavise od raspoloživog prostora i potreba kupca.Upravljački pult preko PLC-a obezbeđuje upravljanje i nadzor nad radom čitavog postrojenja.
Multiciklon odvaja čvrste čestice iz struje dimnih gasova, koje ventilator preko dimovodnih kanala usmerava prema dimnjaku i dalje u atmosferu.

 

TOPLOVODNI KOTAO NA PELET TIP BTA

Ovaj tip kotla namenjen je za zagrevanje većih jedinica. 
Proizvodi se u rasponu snaga od 350kW do 2000 kW. Kotao je potpuno automatizovan. 
Usaglašen je sa evropskim direktivama MD 2006/42/EC, PED 97/23/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC. Kao gorivo može da koristi manje kvalitetan industrijski pelet.Postrojenje se sastoji od:Toplovodnog kotla kao izmjenjivačke površine gde oslobođeni gasovi nastali kao produkt sagorievanja peleta u gorioniku predaju toplotu kotlovskoj vodi.
Gorionik na pelet je namenjen za sagorevanje peleta i formiranje vrelih gasova koji se ubacuju u toplovodni kotao. Gorionik je obložen vatrostalnim slojem otpornim na visoku temperaturu.
Silos za pelet služi za smeštaj peleta. Radi se u različitim oblicima i dimenzijama zavisno od raspoloživog prostora i potreba korisnika. Pelet se iz silosa transportnim puževima prenosi do gorionika. 
Upravljački pult preko PLC-a obezbjeđuje upravljanje i nadzor nad radom čitavog postrojenja. 
Multiciklon odvaja čvrste čestice iz struje dimnih gasova, koje ventilator preko dimovodnih kanala usmerava prema dimnjaku i dalje u atmosferu.